Eendaagse cursus
weerbaarheid- en agressieregulatie

Het programma 

BOKS STERK ZONDER VECHTEN

Sterk zonder vechten is een op vechtsport gebaseerde bewegings-pedagogische methode die de sociale, emotionele, fysieke en cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren stimuleert. Centraal in deze methodiek staat het kunnen aanwenden van sport als middel om jeugdigen gedrag beïnvloedende handvatten aan te reiken. Enerzijds heeft dit betrekking op het in staat zijn van problematisch agressief gedrag te kunnen vervangen door meer sociaal geaccepteerd gedrag. Anderzijds kan (vecht)sport worden ingezet om juist de assertiviteit van de jongeren te vergroten.


Weerbaarheid is een begrip waar veel mensen mee kunnen gooien. Jeugdigen weten vaak niet wat het inhoud. Wanneer ben je weerbaar? In mijn optiek valt weerbaarheid problematiek en agressie problematiek beide onder hetzelfde. Iemand met agressie problemen is ook niet weerbaar genoeg om op een gezonde manier voor zichzelf op te komen. Iemand die niet assertief genoeg is idem dito. Het bekende vechten, vluchten en bevriezen wil je kunnen ombuigen naar samen tot beweging komen met elkaar. Van agressiviteit of non-assertiviteit naar assertiviteit.Met het programma sterk zonder vechten komen de achterliggende principes van vechtsport naar voren, in de positieve zin van het woord. De nadruk ligt niet op het aanleren van vechtsporttechnieken, maar op het ontwikkelen van een kind of jongere dat stevig in zijn schoenen leert staan. Sterk worden zonder te vechten. De fysieke spelvormen die aan bod komen zijn bewegingsactiviteiten die ontleend zijn aan de vechtkunsten en bewegings-pedagogische methoden. Bewegingsactiviteiten die ontleend zijn aan vechtkunsten hebben namelijk een positief effect op onder andere het zelfvertrouwen van het kind, zijn zelfstandigheid, concentratie, emotionele kwetsbaarheid en assertiviteit.


Door fysiek bezig te zijn kunnen de jeugdigen zelf-ervarend-leren en werken aan sociaal-emotionele vaardigheden. Ze komen erachter dat zij iets kunnen, omdat zij het daadwerkelijk in oefeningen hebben ervaren. Succeservaringen zijn een oude wet uit de psychologie: gedrag dat beloond wordt, wordt herhaald. Succes voedt succes (Hein, 2017). Naast het oefenen en ervaren van de sociaal emotionele competenties, wordt er tevens gewerkt met werkbladen, zodat er ook de cognitieve koppeling gemaakt kan worden.  Fysiek ervaring opdoen én stil staan bij hetgeen je geleerd hebt staat dus centraal tijdens sterk zonder vechten!

 
 
 
E-mailen
Info
Instagram
LinkedIn